TGA in Hong Kong

TGAHK有小型新創團隊的熱血氣氛,團隊成員彼此高度合作與溝通,
有著共同奮鬥的情感及目標!我們是個年輕團隊,有熱情與衝勁,
追求自我成長與自我實現的團隊!

這也是你所嚮往的團隊嗎?一起加入TGAHK

TGA in Hong Kong

15/F Soundwill Plaza 2 - Midtown, 1-29 Tang Lung Street, Causeway Bay, Hong Kong

+852 3893 9348

info.hk@talentgroup.asia

Other Vacancies

[hfe_template id='3817']