TGA in Macau

TGAMO有小型新創團隊的熱血氣氛,團隊成員彼此高度合作與溝通,
有著共同奮鬥的情感及目標!我們是個年輕團隊,有熱情與衝勁,
追求自我成長與自我實現的團隊!

這也是你所嚮往的團隊嗎?一起加入TGAMO吧

TGA in Macau

5006 5/F, HaiRun Building, No.1206 Jiuzhou Avenue East, Xiangzhou Dist., Zhuhai, Guangdong, China

+853 2875 7651

services@talentgroup.asia

Other Vacancies

Hong Kong